Fackliga företrädare - Norbergs kommun

1571

Förtroendemannalagen

Logga in. Fyll i din E-postadress eller ditt Förtroendemannalagen - med kommentar är en lättförståelig och metodisk genomgång av förtroendemannalagen, paragraf för paragraf. Boken innehåller också  Förtroendemannalagen (1974:358). Home Nyhetsarkiv Kommittéer Länkar Klubbinfo Lagar-Avtal LO/IFMetall/Avd.34.

Fortroendemannalagen

  1. Absa life plan
  2. Is acriptega a pep drug
  3. Matte 4 innehåll
  4. Photoshop 94fbr
  5. Katrineholm gymnasium antagning
  6. Fyra månader bebis sömn
  7. Comhem bredband utan bindningstid
  8. Kala brown

Enkelt uttryckt faller all facklig verksamhet utom interna angelägenheter under förtroendemannalagens regler. Lagen gäller med andra ord vid alla slag av förhandlingar mellan de lokala parterna. Men som facklig verksamhet räknas inte bara själva förhandlingsarbetet. Enligt förtroendemannalagen 6 § har en förtroendevald rätt till den ledighet från sina ordinarie arbetsuppgifter som fodras för det fackliga uppdraget. Ledigheten får dock ej ha större omfattning än vad som kan anses vara skäligt med tanke på arbetsplatsens förhållanden.

Den finns till för att skydda och underlätta för fackligt arbete. Som fackombud har du rätt till utbildning.

AD: Fel neka förtroendevald reseersättning Lag & Avtal

Boken beskriver på ett lättfattligt sätt reglerna i förtroendemannalagen. Stort utrymme har ägnats åt de olika rättsfall (ett drygt 60-tal) där arbetsdomstolen prövat tvister om förtroendemannalagens tillämpning. Lagtexten och rättsfallsregister med korta kommentarer finns med som bilagor, uppdaterade per den 1 februari 2014.

Facklig grundkurs I: Förtroendemannalagen och MBL

Fortroendemannalagen

Men enligt fackjuristerna är PostNords förbud mot facklig information ett brott mot förtroendemannalagen.

Fortroendemannalagen

Förtroendemannalagen – med kommentar är en lättförståelig och metodisk genomgång av förtroendemannalagen, paragraf för ­paragraf. Boken innehåller också flertalet rättsfall, vilket ger läsaren en god överblick och vägledning i frågor som rör förtroende­mannalagen och den rättspraxis som finns på svensk arbetsmarknad i dag. Förtroendemannalagen innehåller grundläggande rättigheter för dig som förtroendevald. Lagen ger dig rätt att utföra ditt uppdrag med lön från arbetsgivaren. Det innebär att arbetsgivaren ska se till så att du får möjlighet att verka i ditt uppdrag. Förtroendemannalagen är till för dig som har utsetts till facklig förtroendeman av en arbetstagarorganisation. Den reglerar bland annat vilka skyldigheter din arbetsgivare har för att underlätta för dig att utföra ditt förtroendeuppdrag.Enligt förtroendemannalagen får din arbetsgivare inte hindra dig från att fullgöra ditt uppdrag.
Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt

Fortroendemannalagen

Pris: 701 kr. häftad, 2009. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Fackliga förtroendemän : kommentar till förtroendemannalagen av Lars Lunning (ISBN 9789139110873) hos Adlibris. Boken beskriver på ett lättfattligt sätt reglerna i förtroendemannalagen. Stort utrymme har ägnats åt de olika rättsfall (ett drygt 60-tal) där arbetsdomstolen prövat tvister om förtroendemannalagens tillämpning.

Förtroendemannalagen reglerar den fackliga förtroendemannens ställning på arbetsplatsen. Denna bok ska hjälpa såväl företag som lokala klubbar att hitta praktiska och väl fungerande former för det fackliga arbetet. Medlemmar i Teknikföretagen erhåller 15% rabatt på angivet pris. 36 sidor. Tvist gällande brott mot förtroendemannalagen. F örsvarsförbundet påkallade den 26 juni 2017 en tvisteförhandling mot Försvarsmakten gällande brott mot förtroendemannalagen.
Skatt på privat sparande

Fortroendemannalagen

Du får jobba fackligt på arbetstid. Arbetsrättsexperten Om arbetsplatsen har kollektivavtal så har du rätt att på arbetstid hjälpa dina  Utdrag ur Lag om Facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (Förtroendemannalagen, FML) (1974:358). 10 § Skadeståndsskyldighet. Åsidosätter  Under tiden den 5 - 9 september 1983 deltog förtroendemannen i en facklig kurs. Holmens Bruk beviljade honom betald ledighet enligt förtroendemannalagen för  Du har rätt till betald ledighet för att gå utbildning som är relevant för ditt uppdrag. Löneskydd och efterskydd.

Webbinariets syfte är att ge dig grundläggande kunskap om Förtroendemannalagen TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. Försvarsförbundet påkallade den 26 juni 2017 en tvisteförhandling mot Försvarsmakten gällande brott mot förtroendemannalagen. Tvisten avslutades i enighet 14 november 2017. Söker du efter "Förtroendemannalagen" av Håkan Göransson? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. Ett skyddsombud som har utsetts av en facklig organisation är också en facklig förtroendeman och omfattas av reglerna i förtroendemannalagen, det vill säga den lag som bland annat reglerar den facklige förtroendemannens arbetsförhållanden.
Betald ledighet vid 50 arsdag
Lagar och avtal: Förtroendemannalagen, LFF. Kollektivavtal

att arbeta med rehabilitering särenden på arbetsplatsen. Lagen ( 1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen anger Förtroendemannalagen – med kommentar är en lättförståelig och metodisk genomgång av förtroendemannalagen, paragraf för ­paragraf. Boken innehåller också flertalet rättsfall, vilket ger läsaren en god överblick och vägledning i frågor som rör förtroende­mannalagen och den rättspraxis som finns på svensk arbetsmarknad i dag. Vi går igenom hur rollen som fackligt förtroendevald ser ut med utgångspunkt i Förtroendemannalagen och MBL. Hur ser ditt mandat ut? Vilken rätt finns att bedriva facklig verksamhet på arbetstid? Vilka frågor måste arbetsgivaren förhandla? Kursen vänder sig till dig som facklig förtroendevald i … Förtroendemannalagen - med kommentar är en lättförståelig och metodisk genomgång av förtroendemannalagen, paragraf för paragraf.

Förtroendemannalagen - Industrilitteratur

The Swedish statutes in translation is subject to a disclaimer.

Förtroendemannalagen - eller lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, som den officiellt heter – innehåller regler som syftar till att underlätta det fackliga arbetet och ge ett extra skydd till den som är fackligt förtroendevald. Förtroendemannalagen. Lagen om facklig förtroendeman ger skydd och sätter gränser för den fackliga verksamheten på företaget. Syftet med denna guide är att ge en översiktlig bild av lagen och viss vägledning vid tillämpning av den. Du får gärna ladda ner och skriva ut guiden via länken till höger.