Matsmältningssystemet. Allmänna egenskaper, utveckling

736

Matsmältningssystemet. Allmänna egenskaper, utveckling

En. Epitelet i dessa körtlar är enskiktat, tvåradigt epitel. Rete testis: Enskiktat kubiskt epitel och glatta muskelceller Glans penis: Flerskiktat förhornat skivepitel. 5. av trånga men djupa klyftor. Ytan på papillae täcks av en slemhinna som består av ett tjockt lager flerskiktat skivepitel och lamina propria.

Enskiktat skivepitel

  1. Kreditkontroll transcom
  2. Salja bocker online
  3. Tandhygienist

Cellkärnan Jean Descemet. Ung kvinna - Cylinderepitelet växer ut på portio - Ektopi: Förekomst av cylinderepitel på cervix. Kan bli hypertrofisk och ödematös under p-pilleranvändning Skivepitel Cylindriskt epitel. Enskiktat cylindriskt epitel Flerskiktat kubiskt epitel Övergångsepitel Urinblåsa . Enskiktat cylinderepitel på ett basalmembran omgivet av lamina propria av bindväv. Mukosan är veckad med pseudovilli som liknar villi. Saknar submukosa, direkt muscularis externa med oorganiserade muskellagren.

Beskriv enkelskiktat epitel. Används för transport: antingen transcellulär (sker genom tunna epitel) eller paracellulär (sker genom tjocka epitel, bredvid cellerna) Ex. Enskiktat skivepitel: Liknar stekt ägg. O2, CO2 och glukos transporteras genom.

Genitalia - Fertilitetsguiden

Ampulla ductus deferentis: Epitelet saknar cilier. Ductus ejaculatorius: Cylinderepitel med stereocilier Urethra pars membranacea: Flerskiktat cylinderepitel Urethra pars spongiosa: Skivepitel Glans penis: Flerskiktat förhornat skivepitel 5.

Skivepitel - sv.LinkFang.org

Enskiktat skivepitel

Att det är tunt tillåter viss passage av ämnen genom cellagret. Serös hinna. Epitelvävnad Enskiktat plattepitel Endotel (bild på ett mindre kärl) Enskiktat cylindriskt epitel Pil nr 1 visar Pilen visar mikrovilli Flerskiktat kubiskt epitel Övergångsepitel Urinblåsa .

Enskiktat skivepitel

tunt epitel, finns bl.a. på insidan av alla kärl. basallamina. skiktet direkt under epitelet. enskiktat kubiskt epitel. ovanligt epitel, finns enskiktat skivepitel Enkelt kubepitel enskiktat kubepitel Övergångs epitel Enkelt cylinderepitel enskiktat cylinderepitel Flerradigt epitel körtel epitel.
Blooms taxonomi

Enskiktat skivepitel

Den växer lokalt invasivt och har potential att sprida sig till regionala lymfkörtlar, samt till andra organ i kroppen. Risken för spridning uppskattas till 2-5 %, men är […] bindvävslager täckt med skivepitel som omsluter organet. För att öka absorptionsytan är tunntarmsväggen veckad i små fingerliknande utskott, villi. Villiutskotten har vid sin bas körtelliknande strukturer som kallas Lieberkühnska kryptor. Kryptcellerna har främst en sekretorisk funktion, medan epitelet på villi främst är absorberande. Vid skivepitelcancer in situ, eller Bowens sjukdom, är cancern inte fullt utvecklad och växer bara på hudens yta.

Bilden visar njurens glomerulus med sina kapillärer och röda. Transport över enkelt skivepitel kan vara transcellulär (genom cellen, sker vid tunna epitel) eller paracellulär (i huvudsak i mag-tarmkanalen, tar upp apikalt och utsöndrar basolateralt vid sidan om cellen). enskiktat kubiskt epitel – (gatustenar), bygger upp många körtlar, njurtubuli, plexus choroideus, utsidan av ovariet tubeoalveolära körtlar. Epitelet i dessa körtlar är enskiktat, tvåradigt epitel. Epitelets aktivitet är beroende av mängden testosteron.
Pearson korrelation interpretation

Enskiktat skivepitel

O2, CO2 och glukos transporteras genom. Ex. Endotel, njuren, hjärtsäcken, bukhinnan. Ex. Enskiktat kubisk epitel:  Enskiktat skivepitel. CE/05 Flerskiktat oförhornat skivepitel. GI1 Matstrupe (esophagus). Lumen. Epitel.

Endotel. Epitel vid blodkärl, lymfsystemtet samt hjärtats insida. Basalmembran. Membranet under epitelskiktet. enskiktat skivepitel. tunt epitel, finns bl.a.
Fysioterapi mölndalbindväv - Canvas

Många körtlars utförsgångar. Endometriet i uterus. GI13-, GI14 -tunntarm; LP8 -tunntarm och pankreas !! FLERSKIKTAT SKIVEPITEL (plate 2 och 3, plate 42, plate 54) ENSKIKTAT CYLINDEREPITEL (plate 2) Ett lager cylinderformade celler, med ovala kärnor, oftast på samma höjd.

Benigna Esofagusstrikturer - DiVA

Finns i epitel där ämnesutbyte över cellmembranet sker, t.ex. i alveolerna och på insidan av blod och lymfkärl. För snabbt ämnesutbyte. Beskriv enkelskiktat epitel. Används för transport: antingen transcellulär (sker genom tunna epitel) eller paracellulär (sker genom tjocka epitel, bredvid cellerna) Ex. Enskiktat skivepitel: Liknar stekt ägg.

Att det är tunt tillåter viss passage av ämnen genom cellagret. Enkelt plattepitel finns i blod- och lymfkärl som endotel och i lungornas alveoler.