Nytt ozonhot över Arktis? Forskning & Framsteg

1486

hallbarutveckling_160112.pdf

2007-01-29 2016-11-23 visat att elever ofta sammanblandar växthuseffekten med ozonlagret, till exempel anses skador i ozonlagret möjliggöra att mer energi från solen når jorden, vilket i sin tur påverkar den globala uppvärmningen (se Boyes & Stanisstreet, 1993; Koulaidis & Christidou, 1999) Denna uppfattning, som finns både hos yngre (Koulaidis & Chris- Du ger exempel och förklarar hur den förstärkta växthuseffekten fungerar på ett välutvecklat sätt Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt. Eleven har kunskaper om ozonlagret. Du har inte tillräckliga kunskaper om ozonlagret. Studiens resultat visar att följande aspekter kan anses vara kritiska för medverkande elevers förståelse; att kunna beskriva atmosfärens uppbyggnad, att kunna beskriva ozonlagret och växthuseffekten som olika fenomen, att kunna beskriva växthuseffektens betydelse för jordens normaltemperatur och att kunna beskriva växthuseffekten som en energiomvandlingsprocess.

Ozonlagret och vaxthuseffekten

  1. Lov full form
  2. Elementär gemenskap
  3. Rikard wolff swedbank
  4. Autocad 3

Ovan jord bidrar ozonlagret till att skydda oss från farlig strålning. Vid markytan riskerar den att i stället ytterligare förvärra växthuseffekten, varnar brittiska forskare. Marknära ozon bildas bl.a. vid för- bränning och är en känd miljöfara, till skillnad från ozonlagret i atmos- fären som skyddar från strålning. Dela på Facebook Dela på Twitter Ozonlagret absorberar effektivt skadlig UV-strålning från solen, ozon kommer från när främst strålningen under 300 nm. Utsläpp av ozonnedbrytande gaser (speciellt freon) har tunnat ut ozonlagret, vilket ökat risken för hudcancer i områden nära Nord- och Sydpolen.

Och om vi inte slutar att släppa ut koldioxid förvärras det allt blir bara sämre, sämre, sämre… Blå hatt: Jag tänker att man borde kunna komma på något som minskar kolutsläppen. För det är knappt något bra med de.

Växthuseffekten

CFC bidrar till växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet. CFC är i dagligt tal freon. CO2 är den kemiska beteckningen för koldioxid.

Forskare: Ozon ökar växthuseffekten SVT Nyheter

Ozonlagret och vaxthuseffekten

Det lyckades och freoner tillverkades i stora mängder. Men även om freoner har många bra egenskaper i närmiljön sprids de över hela atmosfären och orsakar globala problem. Freoner påskyndar nedbrytning av det skyddande ozonlagret runt jorden och förstärker växthuseffekten. Ett annat exempel på stabila ämnen är vissa plaster. En Powerpoint-presentation kring växthuseffekten, ozonlagret och UV-strålning. Notera att eleven inte inkluderat några anteckningar för själva presentationen 2 jul 2007 Miljöportalen tar ett grepp om växthuseffekten och förklarar hur det med problemen med skadligt marknära ozon och uttunning av ozonlagret.

Ozonlagret och vaxthuseffekten

Likaså kan köldmediegaserna vid läckage i värmepumpen påverka ozonlagret och/eller växthuseffekten. Dessa gaser är dessutom hälsovådliga.
Rensa cache lg smart tv

Ozonlagret och vaxthuseffekten

Vid markytan riskerar den att i stället ytterligare förvärra växthuseffekten, varnar brittiska forskare. ”Växthuseffekten”, ”global uppvärmning” och ”hål i ozonskiktet” är uttryck som vi får höra jämt och ständigt. Vad döljer sig bakom de här fenomenen? Orsakas hålet i ozonskiktet av växthuseffekten, el-ler tvärtom? Har de något med varandra att göra över huvud taget? Vi ska försöka reda ut saken.

Runt jorden finns särskilda gaser som hindrar en del av värmen från att försvinna ut i rymden igen. Växthuseffekten är i grunden en förutsättning för liv på jorden. Ozonlagret som består av O3 (jämför med vanligt syre, O2) fungerar som våra solglasögon och  Forskare: Ozon ökar växthuseffekten. Publicerad 26 juli 2007. Marknära ozon är en bortglömd faktor som kan bidra till att klimatet värms upp snabbare än man  HFC-Köldmedium skadar inte ozonlagret men bidrar till växthuseffekten och är därför reglerade i lag. De krav som ställs. Du som operatör av ett aggregat med F -  ozonlagret som dessa utsläpp orsakar.
Gavleborgs lan sweden

Ozonlagret och vaxthuseffekten

Växthuseffekten i sin tur orsakas av människans agerande på jorden som lett till en Tidigare filtrerades 99 procent av den farliga UV-strålningen via ozonlagret i Den starkare UV-strålningen påverkar både människor och miljön geno 12 maj 2017 eftersom de påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten. till att fasa ut de köldmedier med störst påverkan på klimatet och ozonlagret. 12 nov 2015 ett miljöproblem som fick stor uppmärksamhet på 80-talet och 90-talet. När det gäller freon, gasen som orsakade problemet med ozonlagret,  Maria Sundler, Cecilia Dudas och Per Anderhag redovisar kritiska aspekter för atmosfärens uppbyggnad, att kunna beskriva ozonlagret och växthuseffekten  Elavfall kan delas in i flera fraktioner så som elektronik, batterier, vitvaror och småelektronik. Elavallet lämnas in på olika Gamla kylskåp och frysar innehåller freoner som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret. Sedan 6 jun 2020 Nötkött bidrar till växthuseffekten!

Presentation: Växthuseffekten, ozonlagret och UV-strålning | Powerpoint. En Powerpoint-presentation kring växthuseffekten, ozonlagret och UV-strålning.
U länder


F-gaser - Information - Svensk Kylteknik Kylsystem

Växthuseffekt. Några av dessa gaser är: Freoner, koldioxid, kväveoxid, metan, vattenånga och ozon. Växthuseffekter – Växthuseffekten är den uppvärmning av jordytan som  Ozon. Ozon är en gasform där tre syreatomer slagit sig samman. Högt upp i atmosfären finns ett naturligt ozonlager, som skyddar mot ultraviolett strålning.

Växthuseffekten och hål i ozonskiktet - Filmoteket

Du som operatör av ett aggregat med F -  ozonlagret som dessa utsläpp orsakar. märkbart bidrag till att förstärka växthuseffekten. kommer att bidra till växthuseffekten många tusen år in i framtiden.

Växthuseffekten. Föroreningar i luft och vatten. Global uppvärmning,ozonlagret, klimatförändringar, energi frånfossila 2 jul 2007 Man räknar med att denna ozonbildning bidrar mer till växthuseffekten än flygets utsläpp av koldioxid. Utsläpp från flyget ger också upphov till  Den viktigaste växthusgasen är vattenånga, följd av koldioxid. Andra viktiga växthusgaser är dikväveoxid (lustgas), metan och ozon. Dessa förekommer naturligt  Även halten av metan, lustgas, marknära ozon samt freoner anses bidra till växthuseffekten.